Syfte och Verksamhet

Träffgruppen

med hjälp av Johnny Björnberg, för kontakt med Johnny, klicka här.

Detta är en viktigt del i vår gemensamma verksamhet och träffar i ”eget område” som innebär mindre resor och mer umgänge i enkla former. Särskilt vänder vi oss till nya medlemmar, välkommen till oss och dela gärna med er av era idéer och tankar på hur ni vill utveckla våra möten.

Vi verkar för aktivt husbilsliv och ordnar årliga träffar. Vårt årliga föreningsmöte innehåller den formella delen med stadgeenlig dagordning för föreningens löpande verksamhet och utveckling.

Teknikgruppen

Teknik och samverkansgruppen för partners leds av Martin Björkgren, för kontakt med Martin klicka här.
Uppdrag att etablera kontakter mellan medlemmarna och våra samarbetspartners till nytta för båda parter samt ordna teknikträffar.

Ställplatser och Camping

Camping och Ställplatsgruppen under ledning av Birgitta och Lennart Jönsson.

För kontakt med Jönssons, klicka här
Uppdrag att etablera kontakt med camping och ställplatser av intresse för oss Concordeägare samt samla ihop information som sedan kan läggas in på hemsidan.