Här finner du protokoll från årsmötet gällande 2020

Stämmoprotokoll 2020

CMAS verksamhetsberättelse-2020