• Föreningsstämma

  • Förenings-stämma

Föreningsstämma 2022

Föreningen, bildades den 22-24 augusti 2019 i samband med teknikträff på Forsbergs Fritidscenter i Hyssna.

Vid årsmötet i Maj på Samstorps gård valdes följande styrelse:

Ordförande Steen Skov

Vice ordförande Martin Björkgren.

Kassör Bengt Mikaelson

Sekreterare Kent Möller

Ledamot Sam Eriksson

Ledamot Tommy Karlsson

Ledamot Peter Rydje