• Föreningsstämma

  • Förenings-stämma

Föreningsstämma 2022

Föreningen, bildades den 22-24 augusti 2019 i samband med teknikträff på Forsbergs Fritidscenter i Hyssna.

Vid årsmötet i Maj på Samstorps gård valdes följande styrelse:

Ordförande Steen Skov

Vice ordförande Martin Björkgren.

Kassör Bengt Mikaelson

Sekreterare Kent Möller

Ledamot Sam Eriksson

Ledamot Tommy Karlsson

Ledamot Peter Rydje

Klicka på länken nedan för att se protokollet från Föreningsstämman-22.

Protokoll föreningsstämma CMAS 2022-05-14