Vi bildades hösten 2019 med knappt 30 deltagare, idag har vi passerat 60 medlemmar, hur kan vi nå fler?
Det åligger styrelsen att fixa fler medlemmarSom medlem hjälper jag gärna till med info till andraLägg in mer info på Facebook

Hur vill ni att CMAS skall utvecklas?
Fyll i dina åsikter nedan

Vad tycker ni om hemsidans utformning och innehåll?
Fyll i dina åsikter nedan

Hur vill ni att våra träffar skall utformas?
En träff per år som gäller hela landet, samtidigt med Föreningstämma.Två träffar per år, spridda över landet, varav den ena med Föreningsstämma.Mindre träffar och betydligt flera och väl spridda över landet.

Kan ni tänka er att ta ansvar för och hålla i lokala träffar?
JaNej

Skriv ditt namn nedan så kontaktar vi dig

Idag har vi fokus på medlemstillväxt och att knyta samarbetspartners till CMAS, vad anser du om den inriktningen?
BraDåligt

Andra tankar, fyll i dina tankar här nedan

Vi säljer idag Profilprodukter för medlemmarna i CMAS i form av etiketter och loggos. Är detta rätt spår för att öka intresset för gruppen?
JaNej

Har du önskemål om andra Profilprodukter skriv vad nedan

Skall vi ha en Köp & Säljsida på vår hemsida?
JaNej

Hur skall tillgången till vår ev. Köp & Säljsida vara?
Endast tillgänglig för medlemmar via inloggningTillgänglig för alla

Vad anser du vara viktiga frågor för CMAS att ägna sig åt det närmsta året fram till årsmötet 2021? Skriv gärna ned dom nedan.