Ändring i mötesplaneringen 2020 pga Covid-19

De tänkta möten som vi planerat under 2020 som innefattar Teknikmöten, Årsmöte och andra trevliga träffar har vi efter samråd i Styrelsen beslutat att ställa in.
I det rådande dagsläget där Folkhälsomyndigheten kommer med nya riktlinjer i princip varje dag och avråder från träffar och ber oss vara aktsamma mot varandra gör att vi stoppar alla planerade träffar fram till efter sommaren. Om de träffar som är planerade efter sommaren kan genomföras eller ej återkommer vi med besked om så fort som vi vet vilka råd som Folkhälsomyndigheten ger.

Via nedanstående länk finner ni senaste info om vilka våra planerade träffar är.
Var rädda om varandra därute!

info 20200319