Kapellskärs Camping

Antal ställplatser: 27

På husbilsplatserna står ni bekvämt på 3 meter bred plan hårdgjord yta. Platserna är 8-11 meter djupa. Till varje plats hör en 4 meter bred gräsmatta som också utgör säkerhetsavståndet till nästa plats. Stolparna är utrustade med modern teknik och har el och färskt vatten. Inom området finns servicehus med dusch och toalett, självspolande gråvattentömning, automatisk tömning av kassettoalett i Camper-clean samt ett hus för återvinning och sopor.

När Du bokar plats, ange ditt medlemsnummer i CMAS så bjuder Kapellskärs Camping på elkostnaden.

Typ av el: 10A

Vatten vid varje ställplats

Dusch

WC

Svartvattentömning

Gråvattentömning

Kassetttömning med automatisk rengöring