• Styrelse

  • Styrelse

Styrelse

En första styrelse (interimssstyrelse fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2020) valdes i samband med att föreningen formellt bildades den 24 augusti 2019 i anslutning till Teknikdagen på Forsbergs Fritidscenter i Hyssna/Sätila.
Efter att styrelsen konstituerat sig har följande funktioner fördelats på valda ledamöter:

  • Lars Kjellberg, Ljungskile ordförande, vald av mötet
  • Claes Wallén, Borås vice ordförande
  • Ann-Louise Simonsson, Norrtälje, ledamot
  • Bengt Mikaelson, Trollhättan, Kassör
  • Martin Björkgren, Gävle, Ledamot