• Styrelse

  • Styrelse

Styrelse

Det har varit ett styrelsemöte för att utse ny styrelse efter några avhopp som varit.
Vi tackar Lars Kjellberg för det stora arbete han lagt ned på att utveckla CMAS.
Den nya styrelsen har följande sammansättning och funktionerna har fördelats på valda ledamöter:

  • Steen Skov, Ordförande, vald fram till nästa årsmöte
  • Martin Björkgren, Vice Ordförande, vald fram till nästa årsmöte
  • Bengt Mikaelson, Trollhättan, Kassör
  • Liselott Björnberg, Sekreterare
  • Ann-Louise Simonsson, Norrtälje, Ledamot