• Styrelse

  • Styrelse

Styrelse

Så har vi äntligen efter att föreningen bildades den 24 augusti 2019 i anslutning till Teknikdagen på Forsbergs Fritidscenter i Hyssna/Sätila haft ett ordinarie årsmöte, dock digitalt och med en bra uppslutning av medlemmarna.
Den nya styrelsen har följande sammansättning och funktioner fördelats på valda ledamöter:

  • Lars Kjellberg, Ordförande, vald av mötet
  • Bengt Mikaelson, Trollhättan, Kassör
  • Ann-Louise Simonsson, Norrtälje, Ledamot
  • Liselott Björnberg, Ledamot
  • Martin Björkgren, Gävle, Ledamot