Välkommen till

CMAS

Concorde Motorhome
Association Sweden

Läs mer

Välkommen till

CMAS

Concorde Motorhome
Association Sweden

Läs mer

Syfte och Verksamhet

Nationellt samarbets- och samverkansorgan för ägare till Concorde husbilar.

Samverkar/samarbetar med internationella motsvarande klubbar för Concorde husbilar.

Verkar för aktivt husbilsliv och ordnar årliga träffar, varav Föreningsmötet under våren också innehåller den formella delen med stadgeenlig dagordning för föreningens löpande verksamhet och utveckling.

Ändamålet är att främja medlemmarnas intressen genom att verka för ekonomiska och tekniska lösningar rörande husbilsägandet som gynnar medlemmarna.

Genom styrelsen eller särskilt etablerade arbetsgrupper hantera uppkommande medlemsönskemål rörande förhållanden mellan medlemmarna och relevanta leverantörer.

Agerar som remissinstans gällande regelverk och anvisningar som berör medlemmarna.

Påverkar genom aktiv lobbyverksamhet villkoren för medlemmarna.

Sammanställer och tillhandahåller uppgifter om ställplatser särskilt med tonvikt på teknisk service i form av tillgång till el 10/16 A, tillgång till färskvatten samt tömning av grå- och svartvatten via fasta tankar i fordonen.

Bedriver även annan med uppdraget sammanhängande och förenlig verksamhet.

Föreningen bildas, CMAS

18 December, 2019

Föreningen bildas i samband med årets teknikträff med Forsbergs i Hyssna den 22-24 augusti 2019.
En första styrelse utses att hantera alla uppstartsfrågor som följer med en ny förening.
Beslut har fattats att föreningen blir en ekonomisk förening med namnet Concorde Motorhome Association Sweden ek.för. I kortform CMAS.

Med dagens teknik och offentliga rum kommer kommunikation i huvudsak att ske via en egenutvecklad hemsida, www.cmas.se

Till medlem hälsas Concorde husbilsägare välkomna och ansökan kan ske genom särskild blankett som återfinns under fliken ”Bli medlem” ovan. Ansökan prövas av styrelsen.

Föreningens stadgar följer regelverket för ekonomiska föreningar och ansökan/registrering sker hos Bolagsverket. Föreningen blir en egen juridisk person.

Annonsplats, vill du synas här?

Detta är en annonsplats.

Länk till ditt företag

Annonsplats

Annonsera här!

Länk till ditt företag

Annonsplats, vill du synas här?

Detta är en annonsplats.

Länk till ditt företag