Vill du bli medlem?

Ansökan om medlemskap görs genom att mejla era kontaktuppgifter till info@cmas.se.

Ditt namn +namn make/maka/sambo, postadress, bägges mobilnummer och maildresser

samt husbilens reg.nr.