Om CMAS

Concorde Motorhome Association Sweden

Vi är en ekonomisk förening för ägare av Concorde husbilar
Vad har jag för nytta av ett medlemskap?

• Rabatter på bränsle, däck, service, batterier, lackbehandling mm.
• Vi ordnar större träffar såväl som spontana träffar
• Teknikträffar med våra samarbetspartners
• Möjlighet för svar på teknikfrågor via vår Facebooksida för medlemmar
• Föreningsstämma 1 ggr/år under försommaren