• Ställplatser och Camping

  • Ställplatser och Camping

Ställplatser och Camping

Här försöker vi sammanställa och lägga in uppgifter om Ställplatser och Campingar, med tonvikt på teknisk service i form av tillgång till el 10/16 A, tillgång till färskvatten samt tömning av grå- och svartvatten via fasta tankar. Dessutom visas karta på platsen och länk till Google maps.

Vi vill gärna ha din hjälp med uppgifter på bra platser för våra bilar.

I nedanstående länk hittar du en mall som du kan fylla i och skicka in med uppgifter på dina favoritställen. Skicka mailen till claes.wallen@yahoo.se

Mall Ställplats-Camping